Aktualności

Zmieniamy się w OW Accounting & Payroll

Koniec roku to czas ważnych zmian w funkcjonowaniu naszej spółki. GOBS przekształcił się w OW Accounting & Payroll. Nowa nazwa podkreśla naszą przynależność do Grupy OW, wspólnie wyznawanych wartości oraz szerokiego zakresu kompetencji.

Potrzeba zmiany dojrzewała w nas od dawna, bardzo cieszy nas więc fakt, że nareszcie możemy podzielić się tą nowiną ze światem! OWAP wyraźnie wskazuje, że nasza firma zajmuje się obszarem księgowości i kadr jest integralną częścią Grupy OW. Ten krok to także ważny etap w budowaniu silnego wizerunku marki Grupy OW.

Ze zmianą nazwy wiąże się szereg innych zmian – formalnych i wizerunkowych. Dotychczasową stronę www.gobs.pl zamieniamy na www.ow-accountingpayroll.pl.

Od grudnia zmieniła się również główna siedziba całej Grupy OW:
ul. Świdnicka 40,
50-024 Wrocław.

Przenieśliśmy się do wyjątkowego miejsca, nie tylko z powodu imponującej architektury, lecz także ze względu na prawie stuletnią historię tego budynku.

Przeprowadzka oznacza dla nas znacznie więcej niż jedynie zmiana adresu siedziby. Renoma odzwierciedla nasze ambicje oraz determinację do nieustannego doskonalenia. Cieszymy się, że nowy etap naszej historii rozpoczynamy właśnie tutaj.

Co przedsiębiorca powinien wiedzieć o Krajowym Systemie e-Faktur? Okiem księgowej

Choć od 1 lipca 2024 roku korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) będzie obowiązkowe, wciąż wielu przedsiębiorców nie ma pełnej wiedzy, z czym będzie się to dla nich wiązało. Tymczasem już teraz warto przygotować się na nadchodzące nowe rozwiązania w księgowości.

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur będzie dość wymagającym wyzwaniem. Konieczna stanie się bowiem modyfikacja sposobu obiegu dokumentów oraz przesyłania e-Faktur do klientów czy przyjmowania ich od kontrahentów. Pociągnie to za sobą również duże zmiany w ich systemach księgowych i informatycznych.

To warto wiedzieć o Krajowym Systemie e-Faktur

 • 1 lipca 2024 roku – najpóźniej tego dnia czynni podatnicy VAT będą musieli skorzystać z systemu po raz pierwszy.
 • Podatnicy zwolnieni z VAT również nie unikną wejścia do KSeF. Choć nie będą musieli wystawiać faktur sprzedaży, to będą tą drogą odbierać faktury zakupu. E-Faktury będą oznaczone kodem QR, umożliwiającym sprawdzenie wiarygodności dokumentu. KSeF w zakresie faktur sprzedaży stanie się dla nich obligatoryjny od 1 stycznia 2025 roku.
 • Nie będzie już faktur papierowych. Wystawiane będą jedynie dokumenty w formie elektronicznej (format XML), tzw. faktury ustrukturyzowane.
 • Data przesłania faktury do KSeF będzie jednoznaczna z datą jej wystawienia. Istotne jest zatem odpowiednie zaplanowanie prac w systemie, by ewentualne odrzucenie faktury przez KSeF podczas analizy i kontroli poprawności nie wpłynęło na prawidłowość fakturowania.
 • W momencie odebrania faktury przez KSeF, otrzyma ona unikalny numer, składający się z 32 znaków. Będzie on też widoczny w Jednolitym Pliku Kontrolnym. Nie jest on jednak tożsamy z numerem faktury nadawanym przez podatnika.
 • Nie będzie konieczności przesyłania plików JPK_FA do urzędów skarbowych. Dzięki Krajowemu Systemowi e-Faktur urząd skarbowy będzie mógł w łatwiejszy sposób przeprowadzać zdalne kontrole dotyczące działalności przedsiębiorstw. Ministerstwo Finansów będzie bowiem dysponowało kompleksową wiedzą na temat sprzedaży objętej KSeF.
 • Faktury ustrukturyzowane będą mogły być wystawiane jedynie przez osoby do tego uprawnione. System dopuszcza wyznaczenie przez osoby prawne jednego przedstawiciela (zgłasza się go za pośrednictwem druku ZAW-FA), który będzie nadawał takie uprawnienia (konieczność posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego).
 • Załączniki do e-Faktur będzie można przesłać jedynie poza KSeF, np. drogą mailową.
 • E-Faktury będą archiwizowane w systemie przez 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione.
 • System KSeF skróci czas konieczny do otrzymania zwrotu VAT z 60 do 40 dni.
 • Nie będzie już konieczne dopełnianie żadnych formalności z kontrahentem w zakresie wystawiania faktur korygujących. E-Faktur nie będzie można korygować za pośrednictwem noty korygującej. System obliguje do wystawienia faktury korygującej.
 • KSeF nie obejmuje faktur B2C.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z działaniem Krajowego Systemu e-Faktur – szczególnie w działach księgowych – zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem.

Paulina Pawelec
Accountant
paulina.pawelec@ow-accountingpayroll.pl

Agata Zięba
Accounting Manager
agata.zieba@ow-accountingpayroll.pl

Witamy nową Dyrektor Zarządzającą!

Z ogromną radością dzielimy się informacją, że w tym tygodniu nasze szeregi wzmocniła Sylwia Piechna – ekspertka w dziedzinie finansów, księgowości, audytu i compliance, która objęła funkcję  Dyrektor Zarządzającej GOBS.

Sylwia zdobywała doświadczenie w międzynarodowych korporacjach – zarówno w Polsce, jak i za granicą. W tym czasie zajmowała się m.in. przygotowywaniem i prowadzeniem audytów sprawozdań finansowych firm międzynarodowych, raportujących zgodnie ze standardami IFRS i US GAAP.

Przez wiele lat koordynowała również pracę zespołu księgowych w centrum usług wspólnych, a następnie pełniła funkcję Senior Manager audytu wewnętrznego.

O dołączeniu Sylwii do GOBS wypowiedział się Rafał Olesiński, partner zarządzający Olesiński i Wspólnicy, spółki z Grupy OW: Sylwia łączy nie tylko kompetencje i doświadczenie, ale i rzadko spotykaną w biznesie uważność i zrozumienie potrzeb interesariuszy. Mam na myśli nie tylko klientów, lecz także wszystkich, z którymi współpracuje. Bardzo się cieszę, że Sylwia dołącza do naszego Zespołu!

Będziemy korzystać z kompetencji i doświadczeń Sylwii w zakresie planowania i organizacji procesów biznesowych naszych klientów. Liczymy również na to, że szerokie spojrzenie biznesowe Sylwii pozwoli na jeszcze lepszą integrację usług GOBS z usługami pozostałych spółek grupy OW, zapewniając tym samym kompleksowe wsparcie dla naszych klientów. – dodaje Tomasz Gałka, członek zarządu GOBS.

Sylwia jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Bankowość i finanse oraz międzynarodowych studiów Association of Chartered Certified Accountants.

Więcej informacji o doświadczeniu Sylwii znajduje się tutaj.

Ulga Mały ZUS Plus przedłużona o 12 miesięcy

Dobre wiadomości dla wielu małych przedsiębiorców, którzy w 2023 roku korzystają z ulgi Mały ZUS Plus. Od 1 sierpnia 2023 roku mają prawo do jej przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Dotychczas mogli oni płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne jedynie przez trzy lata. Teraz okres ten został wydłużony do czterech lat. 

Ulga Mały ZUS Plus tylko dla najmniejszych

Mały ZUS Plus to ulga w składkach na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców o najmniejszych dochodach, która obowiązuje od 2020 roku. Ma charakter okresowy – przedsiębiorca może z niej skorzystać przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Do tego konieczne jest spełnienie dwóch ważnych warunków:

 1. przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez cały poprzedni rok kalendarzowy nie mogą przekroczyć 120 000 zł,
 2. przedsiębiorca prowadził działalność w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Trzeba też w odpowiednim terminie zgłosić się do do tej ulgi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z przepisami jest to 7 dni dla osób, które nabywają prawo do ulgi w trakcie roku, albo cały styczeń dla osób, które chcą skorzystać z ulgi od początku roku. Przekroczenie 7-dniowego terminu oznacza dla przedsiębiorcy brak możliwości skorzystania z ulgi Mały ZUS Plus w danym roku.

Dodatkowa ulga Mały ZUS Plus

Aby przedłużyć ulgę o kolejne 12 miesięcy, przedsiębiorca musi korzystać z Małego ZUS Plus przynajmniej przez 1 miesiąc w 2023 roku. Przedsiębiorcy, którzy zakończyli opłacanie niższych składek w 2022 roku, nie będą mogli skorzystać z nowego rozwiązania.

ZUS automatycznie doliczy dodatkowe 12 miesięcy ulgi przedsiębiorcom, którym:

 1. w sierpniu 2023 r. nie skończyło się 36 miesięcy korzystania z Małego ZUS Plus;
 2. w lipcu 2023 r. skończyło się 36 miesięcy korzystania z Małego ZUS Plus.

Nie muszą oni dokonywać dodatkowych formalności.

Natomiast przedsiębiorcy, którym w pierwszej połowie 2023 roku skończył się Mały ZUS Plus, aby móc przedłużyć ulgę, powinni zgłosić się do ubezpieczeń z właściwym kodem najpóźniej do 31 grudnia 2023 roku. Jeśli tego nie zrobią, stracą prawo do przedłużenia ulgi.

Mały ZUS Plus nie dla każdego

Z Małego ZUS Plus nie skorzystają również przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na karcie podatkowej i jednocześnie korzystają ze zwolnienia z VAT.

Niższych składek ZUS nie mogą też płacić osoby, które podlegały ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności gospodarczej (np. jako wspólnik spółki jawnej) lub wykonują w ramach prowadzenia swojej firmy te same zadania, które wykonywali dla byłego lub obecnego pracodawcy – jako jego pracownik w obecnym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w zakresie ulgi Mały ZUS Plus, zachęcamy do kontaktu!

Agnieszka Kulak
HR Administration & Payroll Manager
agnieszka.kulak@ow-accountingpayroll.pl

Podatek od nieruchomości znacznie w górę w 2024 roku

Podwyżki podatków i opłat lokalnych, planowane od stycznia przyszłego roku będą największe od 25 lat. Zmiany te dotkną wielu przedsiębiorców, a ich powodem jest przede wszystkim inflacja.

Choć stawki podatku od nieruchomości ustala zazwyczaj rada gminy, to ich maksymalne wartości co roku podaje Ministerstwo Finansów. Według komunikatu opublikowanego na podstawie tych danych przez Główny Urząd Statystyczny, podatki lokalne wzrosną o 15% w ujęciu rocznym, co jest ściśle związane ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych. Ten w pierwszym półroczu 2023 roku wyniósł 115,0.

Według zapowiadanych podwyżek, od stycznia:

 • podatek od budynków mieszkalnych będzie mógł wynieść maksymalnie 1,15 zł za metr kwadratowy, czyli o 15 gr więcej niż obecnie
 • stawka podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wzrośnie z 28,78 zł do 32,10 zł za metr kwadratowy
 • podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków zamiast 1,16 zł wyniesie w przyszłym roku 1,34 zł za metr kwadratowy.

Wpływ zmian na przedsiębiorców

Wzrost podatku od nieruchomości będzie miał też bardzo duży wpływ na przedsiębiorców – szczególnie tych, którzy w swoich środkach trwałych lub inwestycjach posiadają budynki z lokalami – zarówno mieszkalnymi, jak i usługowymi. Podwyżki stawek spowodują, że co miesiąc zaliczka na podatek od nieruchomości będzie o 15% wyższa w porównaniu do bieżącego roku.

Dla przykładu przedsiębiorca wynajmujący lokale usługowe o łącznej powierzchni 1000 m2 będzie musiał zapłacić więcej o ponad 3000 zł. Z kolei grunty związane z prowadzeniem działalności  o podobnej powierzchni zostaną obciążone dodatkowym kosztem z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie prawie 200 zł.

Ostateczna decyzja należy do gminy

Choć to do gminy ostatecznie należy ustalenie stawek podatku od nieruchomości, to już wiadomo, że raczej odczuje je większość Polaków i przedsiębiorców. W ubiegłym roku aż 92% polskich gmin zdecydowało się̨ na aktualizację stawek, co pozwala sądzić, że obecnie będzie podobnie.

Warto wiedzieć, że stawki podatku od nieruchomości mają charakter kwotowy. Nie dotyczy to jedynie obiektów, które nie są budynkami. W ich przypadku podatek wynosi 2% ich wartości.

Trzeba też pamiętać, że jeśli firma jest prowadzona w danym obiekcie, to w przypadku budynku lub gruntu stosowane są wyższe kwotowe stawki opodatkowania. Zatem, jeśli w mieszkaniu prowadzona jest działalność gospodarcza, to będzie ono traktowane jako miejsce służące prowadzeniu działalności gospodarczej. To z kolei oznacza wyższą stawkę podatku od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości – do kiedy trzeba zapłacić?

W przypadku przedsiębiorców podatek od nieruchomości płatny jest w ratach miesięcznych i ostatecznym dniem na jego zapłatę jest zawsze 15 dzień miesiąca. Osoby fizyczne płacą podatek od nieruchomości w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada danego roku podatkowego.

Klaudia Brzezińska
Accounting Team Leader
klaudia.brzezinska@ow-accountingpayroll.pl

W 2024 r. minimalne wynagrodzenie przekroczy 4 200 zł brutto

To już pewne – w przyszłym roku płaca minimalna wzrośnie dwa razy. Marlena Maląg, Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, zapowiedziała, że w 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie powyżej 4 200 zł brutto. To największa podwyżka płacy minimalnej, jaką odnotowano do tej pory.

Główny Urząd Statystyczny podaje, że obecnie ponad 3 mln Polaków otrzymuje wynagrodzenie minimalne. W 2023 r. po raz pierwszy mieliśmy do czynienia z dwukrotną podwyżką płacy minimalnej.

Z czego wynikają kolejne podwyżki płacy minimalnej?

Dwukrotna waloryzacja pensji minimalnej wynika z ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Art. 3 ustawy wskazuje, że jeśli prognozowany na rok następny wskaźnik cen wynosi co najmniej 105%, wówczas należy ustalić dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej – od 1 stycznia i od 1 lipca.

Ile w związku z podwyżką płacy minimalnej otrzymają pracownicy?

Od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna wynosi 3 490 zł brutto, co daje pracownikowi „na rękę” około 2 710 zł. Od 1 lipca wzrośnie do 3 600 zł brutto, czyli około 2 790 zł netto.

 Z kolei propozycja Rady Ministrów na 2024 r. kształtuje się następująco: od stycznia 2024 r. kwota minimalnego wynagrodzenia ma wynosić od stycznia 4 242 zł brutto (około 3 215 zł netto), a od lipca – 4 300 zł brutto (około 3 260 zł netto).

Oprócz tego zmieni się również minimalna stawka godzinowa dla osób pracujących np. w oparciu o umowę zlecenia. Od stycznia 2024 r. minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 27,70 zł brutto, a od lipca będzie wynosić 28,10 zł brutto.

Propozycja rządu będzie teraz analizowana w ramach konsultacji społecznych.

Warto pamiętać, że wysokość minimalnego wynagrodzenia wpływa także na wzrost m.in.: dodatku za pracę w porze nocnej, wynagrodzenia za przestój, podstawy wymiaru zasiłku itp. Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, wzrośnie także kwota wolna od potrąceń.

Rośnie płaca minimalna i koszt pracodawcy

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej, zwiększy się także koszt pracodawcy. Szacuje się, że wyniesie ponad 20% w odniesieniu do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli będzie kształtował się na poziomie około 900-950 zł.

Pracodawcy muszą się liczyć także z presją płacową. W związku ze stale rosnącą inflacją w 2023 r., mogła dotyczyć większości branż. Można oczekiwać, że w przyszłym roku będzie podobnie.

Joanna Szafran
HR Administration & Payroll Team Leader
joanna.szafran@ow-accountingpayroll.pl

Przepisy Slim VAT 3 już od 1 lipca 2023 r.

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług – Slim VAT 3 została podpisana przez prezydenta. Jej głównym celem jest poprawa płynności finansowej firm poprzez uproszczenie i przyspieszenie rozliczania VAT oraz ułatwienie formalności w obrocie międzynarodowym.

Pomoże w tym przede wszystkim podwyższenie limitu sprzedaży dla małych podatników z 1,2 do 2 mln euro, dzięki czemu szersze grono firm będzie mogło skorzystać z metody kasowej oraz kwartalnych rozliczeń VAT.

Zmiany wprowadzone przez pakiet Slim VAT 3 dotyczą siedmiu obszarów działalności przedsiębiorstw:

 • Uproszczenie rozliczania VAT – próg sprzedaży dla małego podatnika podniesiono do 2 mln euro rocznie. Nie trzeba też dokonywać korekty rocznej naliczonego podatku VAT, jeżeli ostateczny współczynnik sprzedaży jest niższy i różni się nie więcej niż o 2 punkty procentowe od współczynnika wstępnego.
 • Zmniejszenia formalności w obrocie międzynarodowym – doprecyzowano moment wykazania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ze stawką 0% w korektach deklaracji. Zlikwidowano obowiązek posiadania faktury dla celów potwierdzenia możliwości odliczenia VAT przy transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
 • Zmiany dotyczące dokumentowania transakcji – uproszczono i doprecyzowano kursy walut stosowanych dla faktur korygujących in minus i in plus oraz wprowadzono brak konieczności drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych z kas rejestrujących online.
 • Zwolnienia z VAT w szerszym zakresie – wprowadzono nowe zasady zwolnień z podatku VAT oraz cła dla importu towarów dla placówek dyplomatycznych.
 • Złagodzenie przepisów dotyczących sankcji VAT – zmniejszono stawki preferencyjne sankcji VAT z 20% do 10% oraz z 15% do 5% oraz zrezygnowano z automatyzmu w stosowaniu sankcji VAT.
 • Konsolidacja i ujednolicenie w zakresie wydawania wiążących informacji – zniesiono opłaty za wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej. WIP, WIA i WIT będą wydawane przez jeden organ (dyrektora KIS).
 • Większa płynność finansowa przedsiębiorców – wprowadzono możliwość dokonywania przelewów z rachunku VAT od członków grupy VAT do przedstawiciela tej grupy, odpowiedzialnego za regulowanie tego podatku przez grupę, a także większe możliwości opłacania z rachunku VAT innych podatków, m.in. od sprzedaży detalicznej czy podatku tonażowego. Uproszczono stosowanie split payment dla faktoringu, dzięki wprowadzeniu dodatkowego sposobu uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej, gdy następuje zmiana faktora.

Zmiany wprowadzone przez Slim VAT 3 należy ocenić pozytywnie. Są one odpowiedzią na oczekiwania podatników i nie mają rewolucyjnego charakteru.

Agata Zięba
Accounting Manager
agata.zieba@ow-accountingpayroll.pl

Uwaga przedsiębiorcy! Zbliża się termin rocznego rozliczenia składki zdrowotnej

Od początku ubiegłego roku zmieniły się zasady obliczania składki zdrowotnej. Obecnie jej wysokość zależy od formy opodatkowania i wysokości dochodów osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Co jednak ważniejsze, to w tym roku po raz pierwszy konieczne będzie roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok.

Obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy płacą składki na swoje ubezpieczenie. Roczne rozliczenie ma pomóc w ustaleniu wysokości składki zdrowotnej za 2022 rok – na podstawie dochodów, jakie zostały wówczas osiągnięte. Dokument należy złożyć do 22 maja 2023 roku.

Kto powinien się rozliczyć?

Obowiązek dotyczy przedsiębiorców rozliczających się:

 • na zasadach ogólnych według skali podatkowej,
 • podatkiem liniowym lub
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą  powinny to zrobić na dokumencie ZUS DRA (blok XII). Z kolei właściciele firm, którzy opłacają składki również za inne osoby, np. pracowników lub zleceniobiorców, muszą to zrobić przy pomocy ZUS RCA (blok III.F).

Nowe wzory dokumentów będą obowiązywać od 1 maja 2023 r., czyli począwszy od rozliczeń składanych za kwiecień. Co ważne, docelowo pojawią się również w programach Płatnik i ePłatnik, dzięki czemu rozliczenie składki zdrowotnej będzie możliwe szybką drogą elektroniczną.

Nadpłata czy niedopłata?

Po rozliczeniu może okazać się, że składka na ubezpieczenie zdrowotne za miniony rok została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona. Wówczas przedsiębiorcy będzie przysługiwał jej zwrot. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy posiada on zaległości za składki lub nienależnie pobrane świadczenia z ubezpieczenia społecznego.

Wniosek o zwrot nadpłaty zostanie przygotowany za przedsiębiorcę przez ZUS. Dokument będzie dostępny na profilu płatnika na Platformie Ubezpieczeń Społecznych (PUE). Jedynym obowiązkiem przedsiębiorcy będzie wówczas sprawdzenie i przesłanie wniosku do ZUS – w terminie do 1 czerwca 2023 roku. Kwota nadpłaty zostanie przekazana na rachunek bankowy zapisany na koncie płatnika składek. Nastąpi to najpóźniej 1 sierpnia.

Jeśli po rozliczeniu okaże się, że składka zdrowotna została opłacona w kwocie niższej niż ustalona, wówczas konieczne będzie dopłata. Trzeba ją wówczas uregulować wraz ze składką za kwiecień 2023 roku, czyli do 22 maja.

Agnieszka Kulak
HR Administration & Payroll Manager
agnieszka.kulak@ow-accountingpayroll.pl

Nowa składka wypadkowa od 1 kwietnia – jak obliczyć jej wysokość?

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana na okres jednego roku składkowego – tegoroczna będzie obowiązywała od 1 kwietnia 2023 do 31 marca 2024 roku.

Każdy właściciel firmy, który opłaca pełne składki ZUS, ma obowiązek odprowadzać nie tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalną, rentową, chorobową (dobrowolną), na Fundusz Pracy, ale również składkę wypadkową.

Składka wypadkowa zależy od podstawy ubezpieczenia. Oblicza się ją biorąc pod uwagę wymiar składek na ubezpieczenie rentowe i emerytalne. Jej wysokość jest określana na cały rok.

Wysokość składki zależy od liczby zatrudnianych pracowników

W przypadku firm zatrudniających poniżej 10 osób składka wypadkowa jest stała i wynosi 1,67%. Jednak przedsiębiorstwa liczące powyżej 10 pracowników miały obowiązek do końca stycznia złożyć informację ZUS IWA za trzy ostatnie lata kalendarzowe. Na tej podstawie ZUS ustali indywidualną stawkę, w zależności od rodzaju działalności firmy. Przedsiębiorca zostanie powiadomiony o wysokości składki wypadkowej w danym roku składkowym do 20 kwietnia poprzez konto PUE.

Firmy, które do 30 kwietnia nie otrzymają z ZUS-u takiego zawiadomienia, powinny zwrócić się do właściwej sobie jednostki organizacyjnej ZUS o podanie wysokości obowiązującej ich stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na nowy rok składkowy.

Płatnicy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób, ale nie mieli obowiązku przekazania informacji ZUS IWA za trzy ostatnie lata kalendarzowe, samodzielnie ustalają wysokość składki wypadkowej na dany rok składkowy.

Wówczas stopa procentowa zależy od grupy prowadzonej działalności.

Ostatni moment na odzyskanie nadpłaty

Warto wiedzieć, że 2023 rok jest ostatnim, w którym można odzyskać z ZUS nadpłatę tytułem składki wypadkowej bez ograniczenia okresem rozliczeniowym. Od 1 stycznia 2024 r. podatnicy nie będą już mogli składać korekt deklaracji za okres dłuższy niż 5 lat wstecz. Dotyczy to przedsiębiorstw płacących składkę wypadkową wyższą niż wynika to z ich kodu PKD.

Patrycja Okoń
HR Administration & Payroll Senior Specialist
patrycja.okon@ow-accountingpayroll.pl

Więcej czasu na przygotowanie się do wprowadzenia podatku minimalnego CIT

Choć początkowo podatek minimalny CIT miał dotyczyć tylko największych korporacji, już teraz wiadomo, że obejmie również te z niewielkimi dochodami lub ponoszącymi straty. Podatek ostatecznie wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku. Jak się przygotować do nowych regulacji?

Podatek minimalny CIT to nowa kategoria podatku wprowadzona poprzez

nowelizację ustawy o podatku dochodowym z października 2021 r.

Podatek minimalny CIT dotyczy głównie spółek i podatkowych grup kapitałowych posiadających siedzibę na terytorium Polski. Obowiązuje również przedsiębiorstwa zagraniczne działające na terenie RP, które poniosą stratę za dany rok kapitałowy ze źródła przychodów innych niż zyski kapitałowe lub też udział ich dochodów ze źródeł innych niż zyski kapitałowe nie będzie wyższy niż 2%.

Kto został zwolniony z minimalnego CIT?

Minimalnego podatku CIT nie zapłacą:

 • podatnicy prowadzący działalność nie dłużej niż 3 lata oraz ci, którzy w danym roku podatkowym uzyskali przychody mniejsze o 30% w stosunku do poprzedniego roku,
 • przedsiębiorstwa finansowe, podmioty o prostej strukturze właścicielskiej oraz wchodzące w skład grupy co najmniej dwóch spółek, w której jedna spółka posiada bezpośrednio co najmniej 75% udziałów,
 • mali podatnicy CIT, spółki komunalne i świadczące usługi ochrony zdrowia, firmy postawione w stan upadłości bądź likwidacji,
 • przedsiębiorstwa, których rentowność w jednym z trzech ostatnich lat podatkowych wyniosła więcej niż 2%.


Wartość podatku minimalnego

Podatek minimalny CIT wyniesie 10% podstawy opodatkowania, którą stanowi suma:

 • 1,5% wartości przychodów spółki innych niż pochodzących z zysków kapitałowych,
 • kosztów finansowania dłużnego, przekraczających 30% podatkowej EBITDA, poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych,
 • kosztów usług lub praw niematerialnych przekraczających wartość 3 mln zł plus 5% podatkowej EBITDA.

Znowelizowane przepisy przewidują także alternatywną metodę ustalania podstawy opodatkowania, która stanowić będzie 3% wartości przychodów innych niż z zysków kapitałowych osiągniętych w danym roku podatkowym.

Minimalny podatek dochodowy CIT będzie można odliczać w kolejnych latach podatkowych od podatku obliczonego na zasadach ogólnych. Będzie to możliwe przez 3 następujące po sobie lata podatkowe, które rozpoczną się bezpośrednio po roku, w którym podatnik uiścił minimalny podatek dochodowy.

Warto już teraz się przygotować

Choć faktyczny obowiązek wyliczenia podatku minimalnego pojawi się dopiero w marcu 2025 r., to przedsiębiorcy już teraz powinni przeanalizować swoją sytuację i zastanowić się nad wdrożeniem rozwiązań, które pomogłyby zmniejszyć obciążenia podatkowe wynikające z podatku minimalnego CIT. Wspieramy firmy w tego typu analizie – zapraszamy do kontaktu.

Klaudia Brzezińska
Accounting Team Leader
klaudia.brzezinska@ow-accountingpayroll.pl

Scroll to top