Podatek od nieruchomości znacznie w górę w 2024 roku

Podwyżki podatków i opłat lokalnych, planowane od stycznia przyszłego roku będą największe od 25 lat. Zmiany te dotkną wielu przedsiębiorców, a ich powodem jest przede wszystkim inflacja.

Choć stawki podatku od nieruchomości ustala zazwyczaj rada gminy, to ich maksymalne wartości co roku podaje Ministerstwo Finansów. Według komunikatu opublikowanego na podstawie tych danych przez Główny Urząd Statystyczny, podatki lokalne wzrosną o 15% w ujęciu rocznym, co jest ściśle związane ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych. Ten w pierwszym półroczu 2023 roku wyniósł 115,0.

Według zapowiadanych podwyżek, od stycznia:

  • podatek od budynków mieszkalnych będzie mógł wynieść maksymalnie 1,15 zł za metr kwadratowy, czyli o 15 gr więcej niż obecnie
  • stawka podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wzrośnie z 28,78 zł do 32,10 zł za metr kwadratowy
  • podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków zamiast 1,16 zł wyniesie w przyszłym roku 1,34 zł za metr kwadratowy.

Wpływ zmian na przedsiębiorców

Wzrost podatku od nieruchomości będzie miał też bardzo duży wpływ na przedsiębiorców – szczególnie tych, którzy w swoich środkach trwałych lub inwestycjach posiadają budynki z lokalami – zarówno mieszkalnymi, jak i usługowymi. Podwyżki stawek spowodują, że co miesiąc zaliczka na podatek od nieruchomości będzie o 15% wyższa w porównaniu do bieżącego roku.

Dla przykładu przedsiębiorca wynajmujący lokale usługowe o łącznej powierzchni 1000 m2 będzie musiał zapłacić więcej o ponad 3000 zł. Z kolei grunty związane z prowadzeniem działalności  o podobnej powierzchni zostaną obciążone dodatkowym kosztem z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie prawie 200 zł.

Ostateczna decyzja należy do gminy

Choć to do gminy ostatecznie należy ustalenie stawek podatku od nieruchomości, to już wiadomo, że raczej odczuje je większość Polaków i przedsiębiorców. W ubiegłym roku aż 92% polskich gmin zdecydowało się̨ na aktualizację stawek, co pozwala sądzić, że obecnie będzie podobnie.

Warto wiedzieć, że stawki podatku od nieruchomości mają charakter kwotowy. Nie dotyczy to jedynie obiektów, które nie są budynkami. W ich przypadku podatek wynosi 2% ich wartości.

Trzeba też pamiętać, że jeśli firma jest prowadzona w danym obiekcie, to w przypadku budynku lub gruntu stosowane są wyższe kwotowe stawki opodatkowania. Zatem, jeśli w mieszkaniu prowadzona jest działalność gospodarcza, to będzie ono traktowane jako miejsce służące prowadzeniu działalności gospodarczej. To z kolei oznacza wyższą stawkę podatku od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości – do kiedy trzeba zapłacić?

W przypadku przedsiębiorców podatek od nieruchomości płatny jest w ratach miesięcznych i ostatecznym dniem na jego zapłatę jest zawsze 15 dzień miesiąca. Osoby fizyczne płacą podatek od nieruchomości w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada danego roku podatkowego.

Klaudia Brzezińska
Accounting Team Leader
klaudia.brzezinska@ow-accountingpayroll.pl

Poprzedni wpis

W 2024 r. minimalne wynagrodzenie przekroczy 4 200 zł brutto

Następny wpis

Ulga Mały ZUS Plus przedłużona o 12 miesięcy

Scroll to top