Kontakt

Kontakt w sprawie naszej oferty

Inspektor Ochrony Danych

ul. Świdnicka 40,  50-024 Wrocław
tel.: (48) 696 010 929
mail: biuro@owap.pl 

ul. Zygmunta Starego 24A, 44-100 Gliwice
tel.: (48) 696 010 929
mail: biuro@owap.pl 

NIP: 8942964765 | REGON: 02089653500000 | KRS: 0000322809

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej,
VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 20 000,00 PL

 

Zapytaj o ofertę i nasze usługi

    Administratorem danych osobowych jest OW Accounting & Payroll Sp. z o.o. W zależności od łączących nas relacji administratorem może być także inna spółka z Grupy OW. Więcej informacji znajduje się tutaj.

    Scroll to top