W 2024 r. minimalne wynagrodzenie przekroczy 4 200 zł brutto

To już pewne – w przyszłym roku płaca minimalna wzrośnie dwa razy. Marlena Maląg, Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, zapowiedziała, że w 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie powyżej 4 200 zł brutto. To największa podwyżka płacy minimalnej, jaką odnotowano do tej pory.

Główny Urząd Statystyczny podaje, że obecnie ponad 3 mln Polaków otrzymuje wynagrodzenie minimalne. W 2023 r. po raz pierwszy mieliśmy do czynienia z dwukrotną podwyżką płacy minimalnej.

Z czego wynikają kolejne podwyżki płacy minimalnej?

Dwukrotna waloryzacja pensji minimalnej wynika z ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Art. 3 ustawy wskazuje, że jeśli prognozowany na rok następny wskaźnik cen wynosi co najmniej 105%, wówczas należy ustalić dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej – od 1 stycznia i od 1 lipca.

Ile w związku z podwyżką płacy minimalnej otrzymają pracownicy?

Od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna wynosi 3 490 zł brutto, co daje pracownikowi „na rękę” około 2 710 zł. Od 1 lipca wzrośnie do 3 600 zł brutto, czyli około 2 790 zł netto.

 Z kolei propozycja Rady Ministrów na 2024 r. kształtuje się następująco: od stycznia 2024 r. kwota minimalnego wynagrodzenia ma wynosić od stycznia 4 242 zł brutto (około 3 215 zł netto), a od lipca – 4 300 zł brutto (około 3 260 zł netto).

Oprócz tego zmieni się również minimalna stawka godzinowa dla osób pracujących np. w oparciu o umowę zlecenia. Od stycznia 2024 r. minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 27,70 zł brutto, a od lipca będzie wynosić 28,10 zł brutto.

Propozycja rządu będzie teraz analizowana w ramach konsultacji społecznych.

Warto pamiętać, że wysokość minimalnego wynagrodzenia wpływa także na wzrost m.in.: dodatku za pracę w porze nocnej, wynagrodzenia za przestój, podstawy wymiaru zasiłku itp. Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, wzrośnie także kwota wolna od potrąceń.

Rośnie płaca minimalna i koszt pracodawcy

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej, zwiększy się także koszt pracodawcy. Szacuje się, że wyniesie ponad 20% w odniesieniu do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli będzie kształtował się na poziomie około 900-950 zł.

Pracodawcy muszą się liczyć także z presją płacową. W związku ze stale rosnącą inflacją w 2023 r., mogła dotyczyć większości branż. Można oczekiwać, że w przyszłym roku będzie podobnie.

Joanna Szafran
HR Administration & Payroll Team Leader
joanna.szafran@ow-accountingpayroll.pl

Poprzedni wpis

Przepisy Slim VAT 3 już od 1 lipca 2023 r.

Następny wpis

Podatek od nieruchomości znacznie w górę w 2024 roku

Scroll to top