Nowa składka wypadkowa od 1 kwietnia – jak obliczyć jej wysokość?

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana na okres jednego roku składkowego – tegoroczna będzie obowiązywała od 1 kwietnia 2023 do 31 marca 2024 roku.

Każdy właściciel firmy, który opłaca pełne składki ZUS, ma obowiązek odprowadzać nie tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalną, rentową, chorobową (dobrowolną), na Fundusz Pracy, ale również składkę wypadkową.

Składka wypadkowa zależy od podstawy ubezpieczenia. Oblicza się ją biorąc pod uwagę wymiar składek na ubezpieczenie rentowe i emerytalne. Jej wysokość jest określana na cały rok.

Wysokość składki zależy od liczby zatrudnianych pracowników

W przypadku firm zatrudniających poniżej 10 osób składka wypadkowa jest stała i wynosi 1,67%. Jednak przedsiębiorstwa liczące powyżej 10 pracowników miały obowiązek do końca stycznia złożyć informację ZUS IWA za trzy ostatnie lata kalendarzowe. Na tej podstawie ZUS ustali indywidualną stawkę, w zależności od rodzaju działalności firmy. Przedsiębiorca zostanie powiadomiony o wysokości składki wypadkowej w danym roku składkowym do 20 kwietnia poprzez konto PUE.

Firmy, które do 30 kwietnia nie otrzymają z ZUS-u takiego zawiadomienia, powinny zwrócić się do właściwej sobie jednostki organizacyjnej ZUS o podanie wysokości obowiązującej ich stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na nowy rok składkowy.

Płatnicy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób, ale nie mieli obowiązku przekazania informacji ZUS IWA za trzy ostatnie lata kalendarzowe, samodzielnie ustalają wysokość składki wypadkowej na dany rok składkowy.

Wówczas stopa procentowa zależy od grupy prowadzonej działalności.

Ostatni moment na odzyskanie nadpłaty

Warto wiedzieć, że 2023 rok jest ostatnim, w którym można odzyskać z ZUS nadpłatę tytułem składki wypadkowej bez ograniczenia okresem rozliczeniowym. Od 1 stycznia 2024 r. podatnicy nie będą już mogli składać korekt deklaracji za okres dłuższy niż 5 lat wstecz. Dotyczy to przedsiębiorstw płacących składkę wypadkową wyższą niż wynika to z ich kodu PKD.

Patrycja Okoń
HR Administration & Payroll Senior Specialist
patrycja.okon@ow-accountingpayroll.pl

Poprzedni wpis

Więcej czasu na przygotowanie się do wprowadzenia podatku minimalnego CIT

Następny wpis

Uwaga przedsiębiorcy! Zbliża się termin rocznego rozliczenia składki zdrowotnej

Scroll to top