Przepisy Slim VAT 3 już od 1 lipca 2023 r.

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług – Slim VAT 3 została podpisana przez prezydenta. Jej głównym celem jest poprawa płynności finansowej firm poprzez uproszczenie i przyspieszenie rozliczania VAT oraz ułatwienie formalności w obrocie międzynarodowym.

Pomoże w tym przede wszystkim podwyższenie limitu sprzedaży dla małych podatników z 1,2 do 2 mln euro, dzięki czemu szersze grono firm będzie mogło skorzystać z metody kasowej oraz kwartalnych rozliczeń VAT.

Zmiany wprowadzone przez pakiet Slim VAT 3 dotyczą siedmiu obszarów działalności przedsiębiorstw:

  • Uproszczenie rozliczania VAT – próg sprzedaży dla małego podatnika podniesiono do 2 mln euro rocznie. Nie trzeba też dokonywać korekty rocznej naliczonego podatku VAT, jeżeli ostateczny współczynnik sprzedaży jest niższy i różni się nie więcej niż o 2 punkty procentowe od współczynnika wstępnego.
  • Zmniejszenia formalności w obrocie międzynarodowym – doprecyzowano moment wykazania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ze stawką 0% w korektach deklaracji. Zlikwidowano obowiązek posiadania faktury dla celów potwierdzenia możliwości odliczenia VAT przy transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
  • Zmiany dotyczące dokumentowania transakcji – uproszczono i doprecyzowano kursy walut stosowanych dla faktur korygujących in minus i in plus oraz wprowadzono brak konieczności drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych z kas rejestrujących online.
  • Zwolnienia z VAT w szerszym zakresie – wprowadzono nowe zasady zwolnień z podatku VAT oraz cła dla importu towarów dla placówek dyplomatycznych.
  • Złagodzenie przepisów dotyczących sankcji VAT – zmniejszono stawki preferencyjne sankcji VAT z 20% do 10% oraz z 15% do 5% oraz zrezygnowano z automatyzmu w stosowaniu sankcji VAT.
  • Konsolidacja i ujednolicenie w zakresie wydawania wiążących informacji – zniesiono opłaty za wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej. WIP, WIA i WIT będą wydawane przez jeden organ (dyrektora KIS).
  • Większa płynność finansowa przedsiębiorców – wprowadzono możliwość dokonywania przelewów z rachunku VAT od członków grupy VAT do przedstawiciela tej grupy, odpowiedzialnego za regulowanie tego podatku przez grupę, a także większe możliwości opłacania z rachunku VAT innych podatków, m.in. od sprzedaży detalicznej czy podatku tonażowego. Uproszczono stosowanie split payment dla faktoringu, dzięki wprowadzeniu dodatkowego sposobu uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej, gdy następuje zmiana faktora.

Zmiany wprowadzone przez Slim VAT 3 należy ocenić pozytywnie. Są one odpowiedzią na oczekiwania podatników i nie mają rewolucyjnego charakteru.

Agata Zięba
Accounting Manager
agata.zieba@ow-accountingpayroll.pl

Poprzedni wpis

Uwaga przedsiębiorcy! Zbliża się termin rocznego rozliczenia składki zdrowotnej

Następny wpis

W 2024 r. minimalne wynagrodzenie przekroczy 4 200 zł brutto

Scroll to top