ZUS pomoże przy kłopotach z opłacaniem składek

Wojna w Ukrainie znacznie utrudniła działalność gospodarczą niejednej firmy. W związku z tym wielu przedsiębiorców może mieć teraz kłopoty z opłacaniem swoich składek ZUS. Istnieje kilka wyjść z tej sytuacji.

Opóźnione lub uniemożliwione dostawy, zatory płatnicze, a często także nieobecność pracowników wywołana nie tylko wzrostem zachorowań na COVID-19, ale także zaangażowaniem w pomoc uchodźcom z Ukrainy – to coraz częstsze kłopoty przedsiębiorców spowodowane wybuchem wojny za naszą wschodnią granicą. W odpowiedzi na pojawiające się trudności, z pomocą wyszedł Zakład Ubezpieczeń Społecznych, proponując kilka rozwiązań w zależności od sytuacji osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Jak zatem poradzić sobie z opłacaniem składek ZUS, jeśli sytuacja kryzysowa w Ukrainie istotnie wpływa na wypłacalność polskiego przedsiębiorstwa?

Odroczenie terminu płatności

Jednym z rozwiązań jest złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności składek. Gdy ZUS wyrazi zgodę i podpisze z przedsiębiorcą umowę dotyczącą odroczenia, ten będzie mógł je uregulować w późniejszym, ustalonym w umowie terminie. Wówczas nie zapłaci odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną. Trzeba jednak pamiętać, że ZUS może odroczyć tylko składki bieżące lub przyszłe, których termin płatności jeszcze nie upłynął, dlatego wniosek o odroczenie można złożyć najpóźniej w dniu terminu płatności składek.

Rozłożenie zadłużenia na raty

Przedsiębiorcy, którzy mają zadłużenie z tytułu składek ZUS i nie mogą go spłacić jednorazowo, powinni złożyć wniosek o rozłożenie spłaty zaistniałego długu na raty. Jeżeli ZUS wyrazi zgodę na takie rozwiązanie, właściciel firmy będzie miał więcej czasu na uregulowanie zadłużenia na uzgodnionych warunkach, które zostaną zapisane w specjalnej umowie. Uniknie wtedy odsetek za zwłokę. Zapłaci jedynie opłatę prolongacyjną. Plusem jest również to, że jeżeli wobec tego takiego przedsiębiorcy prowadzone było postępowanie egzekucyjne, to po podpisaniu umowy ratalnej zostanie ono zawieszone. Wniosek można złożyć w dowolnym momencie i może on dotyczyć zarówno składek zaległych, jak i przyszłych.

Umorzenie należności

Wśród polskich firm są również i takie, które poniosły straty materialne w wyniku nadzwyczajnego zdarzenia, jakim jest wojna. To z kolei spowodowało, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby uniemożliwić im dalszą działalność. Wówczas właściciel takiego przedsiębiorstwa może złożyć wniosek o ich umorzenie. Jednak w tym przypadku umorzeniu podlegają wyłącznie należności z tytułu składek za niego jako osobę opłacającą składki na własne ubezpieczenie.

W każdej z wymienionych sytuacji należy jednak pamiętać, że samo złożenie wniosku o ulgę lub umorzenie należności nie zawiesza postępowania egzekucyjnego. Dopiero zawarcie umowy o odroczeniu, rozłożeniu należności na raty lub wydanie decyzji umarzającej zadłużenie, będzie podstawą do wstrzymania działań egzekucyjnych.

Patrycja Okoń
HR Administration & Payroll Senior Specialist
patrycja.okon@ow-accountingpayroll.pl

Poprzedni wpis

Dobra wiadomość dla podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe i ich księgowych

Następny wpis

Więcej czasu na sporządzenie sprawozdań finansowych i rozliczenie CIT

Scroll to top