Dobra wiadomość dla podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe i ich księgowych

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów z 31.01.2022 r. planowane jest  wydłużenie terminu na sporządzenie, zatwierdzenie i złożenie sprawozdań finansowych za 2021 r.

Przedłużenie przypadających w 2022 r. terminów sprawozdawczych ma dotyczyć jednostek sektora prywatnego, z wyłączeniem tych działających na rynku finansowym, nadzorowanych przez KNF. Będzie dotyczyło również organizacji pozarządowych oraz płatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe. Przewidywane wydłużenie ma wynieść 3 miesiące. Z kolei jednostki sektora finansów publicznych mogą liczyć na terminy dłuższe jedynie o miesiąc.

Wydłużeniu o 3 miesiące ma ulec także termin składania rocznych zeznań podatkowych CIT za 2021 r., co będzie dotyczyć wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z zapowiedziami, będzie się to wiązało również z dłuższym terminem na wpłatę podatku należnego, wynikającego z różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu, a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Finansów wprowadzającego nowe terminy został przekazany do konsultacji publicznych do 9 lutego 2022 r. włącznie.

Niedługo do konsultacji trafi również projekt rozporządzenia w sprawie wydłużenia terminów w CIT – obecnie prace są na wczesnym etapie.  

W komunikacie Ministerstwa nie poruszono obowiązków złożenia formularzy, takich jak IFT-2R czy ORD-U (w zeszłym roku termin ich złożenia nie został objęty przedłużeniem). Komunikat nie precyzuje także, czy oraz na jakich zasadach podmioty zostaną objęte przedłużeniem z rokiem podatkowym innym niż kalendarzowy.

Z pewnością warto kontynuować prace związane z zamknięciem roku oraz obserwować komunikaty  MF w tym zakresie.

Agata Zięba
Accounting Team Leader
agata.zieba@ow-accountingpayroll.pl

Poprzedni wpis

Od tego roku zmiany w podpisywaniu sprawozdań finansowych

Następny wpis

ZUS pomoże przy kłopotach z opłacaniem składek

Scroll to top