Wyższe dofinansowanie do płac osób z niepełnosprawnościami

Od tego roku zostały zwiększone kwoty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia osób z niepełnosprawnościami, które przysługuje zatrudniającym je pracodawcom. Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z nowymi przepisami kwoty dofinansowania wyniosą:

 • 2 400 zł (dotychczas 1 950 zł) – dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 1 350 zł (dotychczas 1 200 zł) – dla osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 500 zł (dotychczas 450 zł) – dla osób o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Wyższe kwoty dofinansowania po raz pierwszy można zastosować do wynagrodzeń za styczeń 2023 r.

Wyższe dopłaty do wynagrodzenia osób ze szczególnymi schorzeniami

Nowelizacja zakłada również wyższe dofinansowania do wynagrodzenia dla pracodawców zatrudniających osoby ze schorzeniem szczególnym. Stwierdzenie dotyczące schorzenia szczególnego musi wynikać z sentencji, symbolu przyczyny niepełnosprawności, wskazań lub uzasadnienia podanego na orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń takich osób zostanie dodatkowo zwiększone o:

 • 1 200 zł – dla pracowników ze znacznym stopnieniem niepełnosprawności (łączna kwota dofinansowania to 3 600 zł),
 • 900 zł – dla pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (łączna kwota dofinansowania to 2 250 zł),
 • 600 zł – dla pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności (łączna kwota dofinansowania to 1 100 zł).

Powyższe kwoty dofinansowania dotyczą pracowników z niepełnosprawnościami zatrudnionych na pełny etat. Jeśli jednak dana osoba jest zatrudniona jedynie na część etatu, kwota dofinansowania będzie proporcjonalnie niższa. 

Wynagrodzenie osób z niepełnosprawnościami – o czym pamiętać?

Ostateczna kwota przysługującego wsparcia uzależniona jest, jak dotychczas, także od wartości kosztów płacy pracownika z niepełnosprawnościami oraz pomocy, jaką otrzymuje z innych źródeł.

Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć:

 • 75% poniesionych kosztów płacy – dla pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą,
 • 90% poniesionych kosztów płacy – dla pracodawcy, który nie prowadzi działalności gospodarczej.

W koszty płacy należy wliczyć:

 • wynagrodzenie brutto,
 • składki na ubezpieczenia społeczne
 • składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Solidarnościowy.

W przypadku wątpliwości związanych z odpowiednim wyliczeniem dofinansowania przysługującego pracodawcy w związku z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami – zachęcamy do kontaktu z zespołem GOBS.

Aneta Radziun
HR Administration & Payroll Team Leader
aneta.radziun@ow-accountingpayroll.pl

Poprzedni wpis

Kwota zmniejszająca podatek od 1 stycznia 2023 r.

Następny wpis

Więcej czasu na przygotowanie się do wprowadzenia podatku minimalnego CIT

Scroll to top