Kwota zmniejszająca podatek od 1 stycznia 2023 r.

Planowana nowelizacja Kodeksu pracy to niejedyne zmiany, które czekają pracodawców w nadchodzącym 2023 r. Od 1 stycznia wejdą w życie nowe przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące m.in. kwoty wolnej od podatku.

Od początku przyszłego roku podatnik będzie mógł korzystać z kwoty zmniejszającej podatek w kilku zakładach pracy. Wystarczy, że złoży oświadczenie o pomniejszenie zaliczki na podatek dochodowy o:

  • 1/12, czyli 300 zł miesięcznie u jednego płatnika;
  • 1/24, czyli 2 x 150 zł miesięcznie u dwóch płatników;
  • 1/36, czyli 3 x 100 zł miesięcznie u trzech płatników.

Jest to bardzo dobra wiadomość dla wieloetatowców, którzy obecnie mogą wskazać tylko jednego płatnika do pomniejszenia zaliczki na podatek. Oświadczenie można złożyć maksymalnie u trzech płatników. Ustawodawca zastrzegł, że dokument można złożyć, gdy spełnione są dwa warunki:

  1. łączna kwota pomniejszenia stosowana przez wszystkich płatników w miesiącu nie przekracza 1/12 kwoty zmniejszającej zmniejszonej podatek (czyli 300 zł);
  2. w roku podatkowym podatnik za pośrednictwem płatnika nie skorzystał w pełnej wysokości z pomniejszenia kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej (art. 27 ust.1), w tym również, gdy złożył wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku kalendarzowym (dodawany art. 31c).

Ulga dostępna też dla zleceniobiorców

Od 1 stycznia 2023 r. możliwość miesięcznego uwzględniania 1/12 kwoty zmniejszającej podatek zyskają płatnicy także w stosunku do rozliczania przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Ulga ma dotyczyć np. umów o dzieło, zlecenia czy o zarządzanie przedsiębiorstwem, a także kontraktów menadżerskich oraz przychodów z praw majątkowych.

Aktualnie ci podatnicy mogą uwzględnić kwotę wolną od podatku jedynie przy składaniu rocznego zeznania podatkowego, zyskując w nim zwrot nadpłaconego podatku.

Obecny stan prawny

Przypomnijmy, że kwota wolna od podatku jest stosowana przez płatników przy wyliczaniu zaliczki na podatek. Jest to 1/12 kwoty wolnej od podatku, która od 1 lipca 2022 r. wynosi 300 zł miesięcznie. Płatnicy mogą uwzględnić ją w obliczeniach tylko w przypadku, gdy podatnik złożył im formularz PIT-2, który upoważnia do stosowania 1/12 kwoty wolnej od podatku. Może ją stosować tylko jeden płatnik. W przypadku osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę w kilku zakładach pracy, ulgę podatkową może wykorzystać tylko jeden z nich.

Pamiętajmy, że 1/12 kwoty wolnej od podatku jest stosowana z automatu m.in. przez ZUS przy wypłacie świadczeń dla emerytów i rencistów. W związku z tym pracownik, który jest jednocześnie świadczeniobiorcą i pobiera z ZUS emeryturę, nie może stosować 1/12 kwoty zmniejszającej podatek do przychodów ze stosunku pracy. Wiązałoby się to z podwójną preferencją i finalnie z niedopłatą podatku w rocznym zeznaniu podatkowym.

Joanna Szafran
HR Administration & Payroll Team Leader
joanna.szafran@ow-accountingpayroll.pl

Poprzedni wpis

Zamknięcie roku 2022 – inwentaryzacja zapasów przez podmiot zewnętrzny

Następny wpis

Wyższe dofinansowanie do płac osób z niepełnosprawnościami

Scroll to top