Więcej czasu na przygotowanie się do wprowadzenia podatku minimalnego CIT

Choć początkowo podatek minimalny CIT miał dotyczyć tylko największych korporacji, już teraz wiadomo, że obejmie również te z niewielkimi dochodami lub ponoszącymi straty. Podatek ostatecznie wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku. Jak się przygotować do nowych regulacji?

Podatek minimalny CIT to nowa kategoria podatku wprowadzona poprzez

nowelizację ustawy o podatku dochodowym z października 2021 r.

Podatek minimalny CIT dotyczy głównie spółek i podatkowych grup kapitałowych posiadających siedzibę na terytorium Polski. Obowiązuje również przedsiębiorstwa zagraniczne działające na terenie RP, które poniosą stratę za dany rok kapitałowy ze źródła przychodów innych niż zyski kapitałowe lub też udział ich dochodów ze źródeł innych niż zyski kapitałowe nie będzie wyższy niż 2%.

Kto został zwolniony z minimalnego CIT?

Minimalnego podatku CIT nie zapłacą:

  • podatnicy prowadzący działalność nie dłużej niż 3 lata oraz ci, którzy w danym roku podatkowym uzyskali przychody mniejsze o 30% w stosunku do poprzedniego roku,
  • przedsiębiorstwa finansowe, podmioty o prostej strukturze właścicielskiej oraz wchodzące w skład grupy co najmniej dwóch spółek, w której jedna spółka posiada bezpośrednio co najmniej 75% udziałów,
  • mali podatnicy CIT, spółki komunalne i świadczące usługi ochrony zdrowia, firmy postawione w stan upadłości bądź likwidacji,
  • przedsiębiorstwa, których rentowność w jednym z trzech ostatnich lat podatkowych wyniosła więcej niż 2%.


Wartość podatku minimalnego

Podatek minimalny CIT wyniesie 10% podstawy opodatkowania, którą stanowi suma:

  • 1,5% wartości przychodów spółki innych niż pochodzących z zysków kapitałowych,
  • kosztów finansowania dłużnego, przekraczających 30% podatkowej EBITDA, poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych,
  • kosztów usług lub praw niematerialnych przekraczających wartość 3 mln zł plus 5% podatkowej EBITDA.

Znowelizowane przepisy przewidują także alternatywną metodę ustalania podstawy opodatkowania, która stanowić będzie 3% wartości przychodów innych niż z zysków kapitałowych osiągniętych w danym roku podatkowym.

Minimalny podatek dochodowy CIT będzie można odliczać w kolejnych latach podatkowych od podatku obliczonego na zasadach ogólnych. Będzie to możliwe przez 3 następujące po sobie lata podatkowe, które rozpoczną się bezpośrednio po roku, w którym podatnik uiścił minimalny podatek dochodowy.

Warto już teraz się przygotować

Choć faktyczny obowiązek wyliczenia podatku minimalnego pojawi się dopiero w marcu 2025 r., to przedsiębiorcy już teraz powinni przeanalizować swoją sytuację i zastanowić się nad wdrożeniem rozwiązań, które pomogłyby zmniejszyć obciążenia podatkowe wynikające z podatku minimalnego CIT. Wspieramy firmy w tego typu analizie – zapraszamy do kontaktu.

Klaudia Brzezińska
Accounting Team Leader
klaudia.brzezinska@ow-accountingpayroll.pl

Poprzedni wpis

Wyższe dofinansowanie do płac osób z niepełnosprawnościami

Następny wpis

Nowa składka wypadkowa od 1 kwietnia – jak obliczyć jej wysokość?

Scroll to top