Tegoroczny PIT będzie rozliczany na nowych formularzach

Ministerstwo Finansów wprowadza nowe wzory formularzy podatkowych oznaczonych symbolami: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT/B, PIT/BR, PIT/D, PIT/DS, PIT/IP, PIT/M, PIT/MIT, PIT/O, PIT/PM, PIT/Z, PIT/ZG, PIT/WZ i PIT/SE. Uwzględnią one zmiany legislacyjne, które nastąpiły w ostatnim czasie.

W przyszłym roku osoby fizyczne rozliczą się na nowych formularzach PIT. Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory zeznań podatkowych.

Nowe formularze PIT odpowiedzią na zmiany w przepisach

Według Ministerstwa powodem wprowadzenia nowych formularzy PIT dla potrzeb rozliczenia rocznego za obecny rok, jest konieczność uwzględnienia zmian przepisów, które determinują sposób rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2021 r.

Jedną z tych zmian jest podniesiony limit przychodów, uprawniający do ryczałtu. Umożliwiło to kolejnym branżom wykorzystanie tej formy opodatkowania. Nowelizacja zmieniła także niektóre stawki ryczałtu.

Wprowadzone zmiany umożliwiły również odliczenie darowizn laptopów i tabletów przekazanych w 2021 roku placówkom oświatowym i organizacjom pożytku publicznego. Dlatego wśród zmian w nowych formularzach PIT znajdzie się m.in. rozszerzenie zakresu odliczenia darowizn przekazywanych na przeciwdziałanie COVID-19.

W nowych formularzach PIT uwzględniona została także ulga e-TOLL, która umożliwia odliczenie od dochodu m.in. wydatków na nabycie zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego.

Dodatkowo nowe rozporządzenie wprowadza zmiany mające uprościć rozliczenia tzw. ulgi na złe długi. W zryczałtowanym podatku dochodowym ulga ta dotyczy przychodów z działalności gospodarczej oraz ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych. Z tego względu została ona szczegółowo rozpisana na te dwa źródła przychodów w nowych wzorach formularzy.

Projektowane wzory formularzy zawierają również zmiany o charakterze porządkowym i dostosowawczym.

PIT za 2021 rok już na nowych wzorach

Nowe formularze podatkowe będą stosowane do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2021 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń. Jednak przed wejściem w życie rozporządzenia dotyczącego tych zmian, wszelkie zeznania, deklaracje i informacje o uzyskanych przychodach, dokonanych odliczeniach i należnym ryczałcie, mogą być złożone na formularzach dotychczasowych.

Rozporządzenie dotyczące nowych formularzy PIT wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Aktualnie projekt jest poddawany uzgodnieniom międzyresortowym, konsultacjom publicznym i opiniowaniu.

Agnieszka Kulak
HR administration & payroll team leader

Poprzedni wpis

Fiskus w roli klienta, czyli nowe narzędzie kontroli

Następny wpis

Rozszerzenie zasięgu terytorialnego przy kontrolach skarbowych

Scroll to top