Rozszerzenie zasięgu terytorialnego przy kontrolach skarbowych

19 listopada zostanie rozszerzony zasięg terytorialny kontroli urzędów skarbowych.  Oznacza to, że firmy mogą się spodziewać kontroli podatkowych i czynności sprawdzających przez różne urzędy skarbowe ze swojego województwa.

Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 25 października 2021 r.[1]. Jego celem ma być „usprawnienie działań Krajowej Administracji Skarbowej i podniesienie jej efektywności w zakresie wykonywanych zadań ustawowych”.

Rozszerzone uprawnienia urzędów skarbowych

Zdaniem Ministerstwa istnieje potrzeba rozszerzenia kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających przez naczelników urzędów skarbowych na obszar całego województwa, w którym organy te mają swoje siedziby.

Stąd też nowe rozporządzenie przyznaje urzędom skarbowym uprawnienia do przeprowadzania kontroli i czynności na obszarze całego województwa. Nie będzie to jednak dotyczyło tzw. wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, które koncentrują swoje działania na średnich i dużych podmiotach gospodarczych – o rocznym przychodzie netto od 3 do 50 mln euro. Drugim wyjątkiem będą kontrole przeprowadzane wobec podatników, którzy zawarli tzw. umowę o współdziałanie. Te firmy pozostaną w zasięgu terytorialnym dotychczasowych urzędów.

Sprawniejsze działanie urzędów

Jak twierdzą przedstawiciele resortu finansów, wprowadzane zmiany mają umożliwić bardziej optymalne wykorzystanie zasobów kadrowych w organach kontroli podatkowej i usprawnić czynności sprawdzające w poszczególnych urzędach skarbowych. Powinno to wyeliminować ryzyko spiętrzenia działań obejmujących kontrole podatkowe i czynności sprawdzające w jednym urzędzie skarbowym w ramach danego województwa. Zmiany mają również pomóc w lepszym zarządzaniu kontrolą podatkową i czynnościami sprawdzającymi, jako następstwem analiz przeprowadzanych z poziomu izby administracji skarbowej.

Nowe rozporządzenie Ministerstwa Finansów wchodzi w życie 19 listopada 2021 r.

Izabela Kołodziejczak
managing director | chief accountant


[1] Rozporządzenie z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zadań Krajowej Administracji Skarbowej, które mogą być wykonywane przez naczelników urzędów skarbowych na obszarze całego kraju lub jego części, niezależnie od terytorialnego zasięgu ich działania (Dz. U. z 2021 r., poz. 1999).

Poprzedni wpis

Tegoroczny PIT będzie rozliczany na nowych formularzach

Następny wpis

Strata nie uchroni przed płaceniem składki zdrowotnej – Polski Ład

Scroll to top