Od tego miesiąca istotne dla działów księgowych zmiany w JPK

Od 1 lipca nastąpiło wiele zmian w działaniu pliku JPK, które wprowadziła nowelizacja rozporządzenia z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Wśród zmian m.in. koniec oznaczeń symbolem MPP jakichkolwiek transakcji opłaconych z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności. Z kolei faktury uproszczone i bilety można wykazywać zbiorczo.

Ulga na złe długi w VAT

Pierwszą ze zmian obowiązujących od lipca, jest oznaczenie ulgi na złe długi w VAT. Plik w części ewidencyjnej (po stronie sprzedawcy, który zdecyduje się skorzystać z ulgi na złe  długi), będzie zawierał nie tylko informację o korzystaniu z ulgi, ale również termin płatności lub datę dokonania zapłaty (w odniesieniu do każdej faktury objętej ulgą). Po stronie nabywcy, który zobowiązany jest do doliczenia VAT, nie ma obowiązku wykazywania tych informacji. 

Brak opisu MPP

Z JPK_V7 znika także oznaczenie MPP, czyli transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Zarówno w przypadku zastosowania podzielonej płatności dobrowolnie, jak i obowiązkowo.  

Oznaczenie WEW

Dodatkowo zniknął obowiązek dokumentowania każdej pojedynczej czynności po stronie sprzedaży, w zakresie transakcji udokumentowanych fakturami za przejazd płatną autostradą oraz biletami komunikacji publicznej. Wystarczające będzie wykazanie tych transakcji w wysokościach zbiorczych, w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku. Te pozycje oznaczamy w JPK_V7 symbolem WEW.  

Z kolei paragony uznawane za faktury uproszczone nie są już osobno wykazywane w JPK_V7. Podlegają ewidencjonowaniu na podstawie zbiorczego raportu okresowego z kasy rejestrującej, oznaczanego RO. Faktury o wartości ponad 450 zł oraz faktury konsumenckie są dokumentowane w JPK_V7 osobno, z oznaczeniem FP. Natomiast faktury uproszczone nie są osobno wyszczególniane w pliku JPK.   

Trzeba oznaczyć podmiot pośredniczący

W przypadku transakcji pozaunijnych z wykorzystaniem pośredników (interfejsów elektronicznych), w JPK_V7 konieczne jest oznaczenie, w którym podatnik poinformuje organ, że pozostaje podmiotem pośredniczącym, zobowiązanym do rozliczenia VAT od transakcji unijnych. Dochodzi tu także obowiązek prowadzenia dodatkowej ewidencji takich czynności, przedstawianej na żądanie organu w terminie 14 dni od dnia złożenia żądania ze strony organu skarbowego.

Natomiast raporty okresowe z kasy fiskalnej oraz dokumenty wewnętrzne (WEW) nie będą już oznaczane kodami GTU, bez względu na to, czy transakcja w całości, czy w części dotyczy towarów lub usług oznaczonych tymi kodami.

Dominika Grela
accounting team leader

Poprzedni wpis

Nowe obowiązki księgowych w związku z AML

Następny wpis

Już wkrótce ruszają e-faktury

Scroll to top