Wyższe diety za delegacje i podróże służbowe

Pierwszy raz od 2013 roku została podniesiona stawka diety w delegacji za krajowe podróże służbowe. Wzrosła także stawka ryczałtu za noclegi i dojazdy.

Przez ostatnie dziewięć lat obowiązywała ta sama stawka diety w delegacji – 30 zł za każdą rozpoczętą dobę podróży służbowej. Od 28 lipca 2022 roku wzrosła ona o 26% i wynosi 38 zł.

Wszystko za sprawą znowelizowanego rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej[1]. Zwiększona stawka diety ma umożliwić pokrycie rosnących kosztów wyżywienia.

Można wydać więcej na nocleg i komunikację

Wraz ze wzrostem stawki diety, wzrósł ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji publicznej, który jest liczony od wartości diety za podróż krajową – określony jako 20% diety. Po podwyżce wzrósł do 7,60 zł. Wyższy jest również ryczałt za nocleg, który stanowi 150% diety. Przez ostatnie lata było to 45 zł, natomiast po zmianach – 57 zł.

Jednak aby pracownik mógł otrzymać zwrot kosztów noclegu, musi przedstawić pracodawcy rachunek z miejsca zakwaterowania. Należy pamiętać, że koszt jednej doby hotelowej nie może być wyższy niż dwudziestokrotność stawki diety, czyli może wynosić najwyżej 760 zł. Dotychczas było to 600 zł.

Konieczne udokumentowanie wydatków poniesionych w podróży

Wydatki związane z podróżą służbową mogą być zaliczone do kosztów podatkowych. Zapisów, w tym również diet właściciela firmy oraz osób z nim współpracujących, dokonuje się przez tzw. rozliczenie podróży służbowej na podstawie sporządzonego dowodu wewnętrznego.

Do rozliczenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające poniesione wydatki, czyli faktury lub rachunki.

Joanna Szafran
HR administration & payroll senior specialist
joanna.szafran@ow-accountingpayroll.pl


[1] Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1481), https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001481

Poprzedni wpis

Planowane zmiany w Ordynacji podatkowej

Następny wpis

Nowy limit VAT dla małych podatników od 2023 roku

Scroll to top