Planowane zmiany w Ordynacji podatkowej

W toku konsultacji wewnętrznych znajduje się nowelizacja Ordynacji podatkowej, która zakłada szereg zmian istotnych zarówno dla podatników, jak i organów skarbowych. Większość  ma wejść w życie 1 czerwca 2023 roku.

Istotną zmianą będzie likwidacja przepisu umożliwiającego wszczęcie postępowania karno-skarbowego w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia podatkowego. To duża zmiana, która uniemożliwi organom skarbowym przedłużenie terminu, w jakim będzie można skontrolować podatnika. Dzięki temu, w przypadku kontroli urząd nie będzie mógł zawiesić biegu terminu, jeśli nie zmieści się w terminie przedawnienia.

Zmiany dla podatników

Nowelizacja przepisów dotyczy także zaciągania zobowiązań zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym. Po dokonaniu wpisu do hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego termin przedawnienia zostanie przerwany, a jego bieg rozpocznie się na nowo.

Planowana jest również modyfikacja przepisów, która ma znieść obowiązek złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty powstałej na skutek korekty zeznania. Oznacza to, że nie tylko procedura zwrotu środków będzie prostsza, ale także skróci się rzeczywisty termin zwrotu pieniędzy.

Nowe przepisy podatkowe zakładają również, że w przypadku spraw, gdzie podatek jest niższy niż 5 tys. zł, stosowane będzie postępowanie uproszczone, które potrwa nie dłużej niż 14 dni.

Zwiększy się również kwota zobowiązania, które w imieniu podatnika może opłacić osoba trzecia. Dotychczas było to 1 tys. zł, a po zmianach będzie to 5 tys. zł.

Nowe prawa dla fiskusa

Nowelizacja w obecnym kształcie wskazuje na to, że organy podatkowe otrzymają nowe uprawnienia. Jednym z nich będzie możliwość blokady rachunku firmowego, jak i oszczędnościowego na okres 96 godzin. Obecnie blokada może trwać maksymalnie 72 godziny. W uzasadnionych przypadkach, po upływie czterech dni, organ podatkowy będzie miał możliwość przedłużenia blokady rachunku.

Kolejną modyfikacją ma być brak obowiązku zwrotu nadpłaconego podatku VAT w wyniku błędnie zastosowanej zawyżonej stawki. Będzie to możliwe, gdy fiskus uzna, że w wyniku błędu podatnik nie poniósł straty majątkowej. Zwiększeniu ulegnie wysokość kary porządkowej. Nowelizacja przepisów przewiduje, że będzie to 10 535 zł, a nie jak dotychczas, 3 tys. zł. Wśród planowanych zmian jest także zwiększenie odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych.

Większość modyfikacji w Ordynacji podatkowej wejdzie w życie od 1 czerwca przyszłego roku. Z kolei przepisy dotyczące blokady rachunków bankowych zaczną obowiązywać dopiero od 2024 roku.

Izabela Kołodziejczak
managing director, chief accountant
izabela.kolodziejczak@ow-accountingpayroll.pl

Poprzedni wpis

Od kiedy obowiązkowe e-faktury?

Następny wpis

Wyższe diety za delegacje i podróże służbowe

Scroll to top