Nowy limit VAT dla małych podatników od 2023 roku

Od początku przyszłego roku zwiększy się limit rocznego obrotu uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika VAT – z 1,2 mln do 2 mln euro.

Nowy limit VAT dla małych podatników znalazł się w projekcie nowelizacji ustawy o VAT, która ma wejść w życie w styczniu 2023 roku. Projekt jest właśnie poddawany uzgodnieniom międzyresortowym i konsultacjom publicznym.

Kim jest mały podatnik?

Mały podatnik VATto taki, u którego wartość sprzedaży wraz z podatkiem nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty (wyrażonej w złotych), która odpowiada równowartości:

  • 1,2 mln euro, lub
  • 45 tys. euro (w przypadku podatników prowadzących działalność maklerską, zarządzających funduszami inwestycyjnymi lub alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, agentów oraz innych firm świadczących usługi o podobnym charakterze).

Istnieje również mały podatnik PIT/CIT.  Jest to taka firma, której wartość przychodu brutto ze sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 2 mln euro, w przeliczeniu na złotówki.

Status małego podatnika w obu przypadkach uprawnia do korzystania z wielu przywilejów i ułatwień. Dotyczą one przede wszystkim rozliczeń z podatku dochodowego (PIT/CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT).

Co oznacza wyższy limit dla małego podatnika VAT?

Głównym przywilejem małego podatnika VAT jest możliwość rozliczania podatku VAT za kwartał. Mogą się w ten sposób rozliczać nie tylko przedsiębiorstwa, które wybrały metodę kasową, lecz także małe firmy, rozliczające podatek VAT w tradycyjny sposób.

Limit małego podatnika VAT na 2023 rok w polskiej walucie będzie można obliczyć dopiero w październiku 2022 r. Jest on przeliczany na złotówki według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego i podawany w zaokrągleniu do tysiąca złotych.

Podwyższenie limitu małego podatnika VAT do 2 mln euro spowoduje zwiększenie liczby podatników uprawnionych do stosowania metody kasowej oraz kwartalnego rozliczenia w VAT.

Izabela Kołodziejczak
managing director, chief accountant
izabela.kolodziejczak@ow-accountingpayroll.pl

Poprzedni wpis

Wyższe diety za delegacje i podróże służbowe

Następny wpis

Minimalny CIT zapłacimy dwa lata później

Scroll to top