Sprawy w CEIDG tylko przez Konto Przedsiębiorcy

Od 13 grudnia 2021 r. konta właścicieli firm na stronie ceidg.gov.pl zostały wyłączone. Zastąpiło je Konto Przedsiębiorcy na Biznes.gov.pl.

Od połowy grudnia przedsiębiorcy załatwią swoje sprawy w CEIDG tylko poprzez e-usługi na  Biznes.gov.pl. Konto Przedsiębiorcy jest połączeniem dwóch dotychczasowych serwisów internetowych – Biznes.gov.pl i CEIDG.gov.pl – w jeden, stanowiący wiarygodne i bezpieczne miejsce do załatwiania wszystkich niezbędnych kwestii związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Istotnym udogodnieniem jest również możliwość sprawdzanie stanu składanego wniosku, jego historii oraz wielokrotnego korzystania z raz wprowadzonych danych.

Zmienił się również sposób elektronicznego składania wniosków do CEIDG oraz wygląd zaświadczeń. Kreator wniosku zastąpił elektroniczny formularz CEIDG-1. Prowadzi on krok po kroku przez pytania dopasowane do danej sprawy i prosi o uzupełnienie danych. Na podstawie udzielanych odpowiedzi, system tworzy wniosek.

Konto Przedsiębiorcy – wystarczy rejestracja

Aby uzyskać dostęp do Konta Przedsiębiorcy, trzeba się zarejestrować. Po zalogowaniu właściciel firmy znajdzie tam dane przeniesione z konta na CEIDG, w tym dane swojej firmy, historię wpisu do CEIDG oraz status złożonych wniosków.

Konto Przedsiębiorcy umożliwia:

  • pobranie zaświadczenia o wpisie do CEIDG i sprawdzenie swojego wpisu,
  • złożenie wniosku o wpis do CEIDG,
  • zmianę danych firmy w rejestrze,
  • zawieszenie, wznowienie albo zamknięcie firmy,
  • dopisanie pełnomocnika albo prokurenta do CEIDG i zarządzanie pełnomocnictwami,
  • realizację wielu spraw urzędowych, sprawdzenie wysłanych wniosków oraz odpowiedzi z urzędów – informacje o załatwieniu sprawy lub powiadomienia o błędach we wnioskach.

W założeniu Konto Przedsiębiorcy ma być intuicyjne i umożliwić szybsze załatwianie spraw. Użytkownik zalogowany na Biznes.gov.pl nie musi za każdym razem wprowadzać swoich danych do elektronicznych usług. Pola z danymi zapisanymi w systemie są wypełniane automatycznie. Konto ma również pełnić rolęarchiwum i w uporządkowany sposób pokazywać aktualne i historyczne sprawy wraz z odpowiedziami urzędów.

Przypomni o ważnych terminach, zawiadomi o zmianach prawnych

System ma przypominać o zbliżających się ważnych terminach, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zawiadamiać o najważniejszych zmianach prawnych.

Użytkownik w Koncie Przedsiębiorcy odbierze między innymi zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, potwierdzające status podatnika VAT oraz o niezaleganiu w ZUS. Załatwi również sprawy m.in. w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

W niedługiej perspektywie Biznes.gov.pl ma wzbogacić się o kolejne funkcjonalności, między innymi wyszukiwarkę firm zarejestrowanych w CEIDG i KRS. W założeniu będzie to jedno narzędzie do wyszukiwania firm indywidualnych i spółek handlowych, co uprości przedsiębiorcom weryfikację kontrahentów.

Dostęp do Konta Przedsiębiorcy jest możliwy również z urządzeń mobilnych oraz dla osób z niepełnosprawnościami.

Marlena Jagiełło
senior accountant
marlena.jagiello@ow-accountingpayroll.pl

Poprzedni wpis

Odsetki ustawowe w górę

Następny wpis

Istotne uproszczenia w sprawozdawczości dla małych firm

Scroll to top