Nowy wzór zgłoszenia VAT-R

Początek lipca przyniesie wiele zmian związanych z podatkami. Jedną z nich jest wprowadzenie nowego wzoru zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług – VAT-R. Ma on brać pod uwagę nowy rodzaju podatnika – grupę VAT.

Czym jest VAT-R?

Jest to formularz składany do rejestracji lub aktualizacji danych dotyczących podatku od towarów i usług (VAT). Dzięki niemu przedsiębiorca może zarejestrować się jako czynny podatnik VAT lub jako podatnik VAT zwolniony. VAT-R służy również do rejestracji transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT-UE zarówno dla nievatowców, jak i czynnych podatników VAT.

Zgłoszenie VAT-R należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego przed dniem dokonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, zwykle przed rozpoczęciem działalności gospodarczej firmy.

Nowy rodzaj podatnika – grupa VAT

Nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R będzie dostosowany do nowego rodzaju podatnika – grupy VAT. Grupa ta ma być wprowadzona do polskiego systemu podatkowego 1 lipca 2022 r.

W nowym wzorze formularza VAT-R zaplanowano pola, które pozwolą na wskazanie w nim nowych opcji wyboru opodatkowania. Umożliwią one określenie danego podatnika grupą VAT. Ta opcja opodatkowania będzie dostępna przy aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego.

Czy czeka nas uproszczenie rozliczeń?

Według Ministerstwa Finansów grupa VAT ma znacznie uprościć rozliczenia pomiędzy jej członkami oraz zwiększyć efektywność finansową współpracy z innymi podmiotami z grupy. Umożliwi też podmiotom powiązanym finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie wspólne rozliczanie dla potrzeb podatku od towarów i usług. Będzie to jednak dobrowolna decyzja przedsiębiorstwa.

Zmiany dotyczące nowego wzoru zgłoszenia VAT-R znalazły się w projekcie rozporządzenia Ministra Finansów z 23 marca 2022 r., który zmienia rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług.

Mimo że nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca, to dotychczasowymi formularzami będzie można się posługiwać jeszcze do końca lipca 2022 r.

Izabela Kołodziejczak
managing director, chief accountant
izabela.kolodziejczak@ow-accountingpayroll.pl

Poprzedni wpis

Termin rozliczenia CIT coraz bliżej

Następny wpis

Jak złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty? Elektronicznie!

Scroll to top