Jak złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty? Elektronicznie!

Podatnicy, u których wystąpiła nadpłata podatku oraz Ci, którzy uważają, że zapłacili zbyt wysoką kwotę, mogą złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Nie trzeba już w tym celu udawać się do właściwego urzędu skarbowego lub przygotowywać wniosku w formie papierowej. Od 27 maja można to zrobić elektronicznie.

Na platformie e-Urzędu Skarbowego podatnicy mogą załatwić wiele spraw, które dotychczas wymagały osobistych odwiedzin w urzędzie skarbowym, m.in. składać pisma, przeglądać złożone przez siebie dokumenty czy też sprawdzać kwoty podatków, jakie są zobowiązani zapłacić. Pod koniec maja 2022 r. umożliwiono również złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku.

Kto może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty?

Według Ministerstwa Finansów, wniosek może złożyć podatnik, u którego wystąpiła nadpłata podatku lub który kwestionuje zasadność albo wysokość pobranego podatku. Podatnik może złożyć wniosek osobiście lub przez pełnomocnika.

Aby prawidłowo przygotować wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku należy wypełnić wskazane pola dokumentu, m.in.:

  • rodzaj podatku,
  • okres naliczenia,
  • wysokość nadpłaty.

Konieczne jest również uzasadnienie składanego wniosku.

Ułatwienie – interaktywny formularz

Wypełnienie wniosku nie powinno przysporzyć podatnikowi żadnych trudności, ponieważ służy do tego interaktywny formularz. Po prawidłowym zalogowaniu, formularz jest już wstępnie wypełniony danymi identyfikacyjnymi podatnika. Tak samo, gdy wniosek składa pełnomocnik, dane jego mocodawcy uzupełniane są automatycznie.

Automatycznie wprowadzone dane identyfikacyjne oraz adresowe podatnika można samodzielnie modyfikować. Do wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku można dodać maksymalnie 3 załączniki, których łączny rozmiar nie może przekroczyć 6,5 MB.

Konieczne zalogowanie

E-Urząd Skarbowy dostępny jest wyłącznie na stronie internetowej podatki.gov.pl. Aby skorzystać z możliwości złożenia pisma lub przeglądania złożonych dokumentów należy zalogować się przy pomocy profilu zaufanego, e-dowodu, bankowości elektronicznej lub aplikacji mObywatel.

Klaudia Brzezińska
Accounting Team Leader
klaudia.brzezinska@ow-accountingpayroll.pl

Poprzedni wpis

Nowy wzór zgłoszenia VAT-R

Następny wpis

Od kiedy obowiązkowe e-faktury?

Scroll to top