Nowe wzory deklaracji akcyzowych od 2022 roku

Od początku przyszłego roku zaczną obowiązywać nowe wzory deklaracji akcyzowych.  Mają umożliwić m.in. wnioskowanie o nadpłatę akcyzy przy składaniu korekty rozliczeń.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia z nowymi wzorami deklaracji akcyzowych. Wynika z niego, że korygując elektroniczne deklaracje akcyzowe, będzie można jednocześnie wnioskować o stwierdzenie nadpłaty podatku.

Obecnie przedsiębiorca, który składa korektę rozliczeń w formie elektronicznej, nie może równocześnie wnioskować o nadpłatę. Projekt zakłada umożliwienie wnioskowania o stwierdzenie nadpłaty poprzez zaznaczenie dedykowanej pozycji w deklaracji wraz z uzasadnieniem powodów wnioskowania o jej stwierdzenie i wskazaniem kwoty. Zmiana o charakterze technicznym ma usprawnić działania zarówno po stronie wnioskodawcy, jak i organu.

Deklaracje akcyzowe umożliwiające wnioskowanie o stwierdzenie nadpłaty

Wnioskowanie o stwierdzenie nadpłaty podatku będzie możliwe przy deklaracjach:

  • AKC-WW – w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów węglowych,
  • AKC-EN – w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej,
  • AKC-ST/AKC-STn – w sprawie podatku akcyzowego od suszu tytoniowego,
  • AKC-WG – w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych),
  • AKC-KZ – deklaracji kwartalnej w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego,
  • AKC-PA – w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego.

Zmianie ulegnie również formularz główny AKC/AKCzo wraz z formularzami szczegółowymi AKC/A, AKC/B, AKC/C, AKC/D, AKC/E, AKC/F, AKC/H, AKC/I, AKC/J, AKC/K, AKC/L, AKC/M, AKC/N.

Nowe wzory deklaracji mają zawierać m.in. dodatkowe pole, w którym osoba podpisująca deklarację będzie musiała podać swój identyfikator podatkowy (NIP albo PESEL).

Po wprowadzeniu zmian nie będzie już problemu związanego z wykazywaniem w deklaracjach miesięcznych wyrobów wolnych od podatku i opodatkowanych zerową stawką.

Zmiany już od przyszłego roku

Aktualne wzory deklaracji będą obowiązywały jeszcze do końca 2021 roku. Będzie można z nich także korzystać w przypadku okresów rozliczeniowych przypadających przed 1 kwietnia 2022 roku. Natomiast dla deklaracji kwartalnych będzie to możliwe dla okresów rozliczeniowych przypadających do końca 2021 roku.

Projekt zmian wprowadzających nowe deklaracje akcyzowe znajduje się w fazie uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania. Zgodnie z planem, rozporządzenie ma wejść w życie z 1 stycznia 2022 roku.


Dominika Grela

accounting team leader

Poprzedni wpis

Ulga dla klasy średniej nie ulży prawdziwej klasie średniej

Następny wpis

Fiskus w roli klienta, czyli nowe narzędzie kontroli

Scroll to top