Ulga na złe długi – uproszczenia od 2023 roku

Od przyszłego roku zostanie zlikwidowany obowiązek składania załącznika przy korzystaniu z ulgi na złe długi, co ułatwi podatnikom dopełnienie obowiązków administracyjnych względem urzędu skarbowego.

Czym jest ulga na złe długi?

Ulga na złe długi to procedura przeznaczona dla podatników, którzy nie uzyskali od swoich kontrahentów płatności w wyznaczonym terminie. Pozwala ona wierzycielowi na odzyskanie kwoty podatku należnego od dokonanej czynności. Aktualnie termin ulgi na złe długi wynosi 90 dni od daty upływu terminu płatności, wynikającego z faktury lub umowy.

Niepotrzebny dodatkowy załącznik

Uproszczenie przepisów ulgi na złe długi to jeden z celów nowelizacji ustawy CIT i PIT, która trafiła do Sejmu pod koniec sierpnia 2022 roku. Teraz podatnicy dokonujący odpowiednich zwiększeń lub zmniejszeń, wynikających z ulgi na złe długi obowiązani są wykazać w zeznaniu podatkowym wierzytelności lub zobowiązania, z którymi są one związane. Dzięki planowanym zmianom nie będzie już obowiązku składania załącznika CIT/WZ do zeznania podatkowego, w którym dotychczas wykazywane były takie dane. Pozwoli to na uproszczenie obowiązków administracyjnych po stronie podatników.

Nowe przepisy już od stycznia

Przedsiębiorca, niezależnie od obowiązków dotyczących zeznania, i tak musi udowodnić wysokość wierzytelności i długów, które mają wpływ na podstawę opodatkowania.

Wszelkie pozostałe zmiany proponowane w nowelizacji mają charakter doprecyzowujący, który ma wyeliminować ewentualne wątpliwości pojawiające się przy rozliczaniu złych długów w zeznaniu podatkowym.

Nowelizacja ustaw o podatkach PIT i CIT powinna wejść w życie z początkiem 2023 r.

Klaudia Brzezińska
Accounting Team Leader
klaudia.brzezinska@ow-accountingpayroll.pl

Poprzedni wpis

Nadchodzi nowy standard w rachunkowości – KSR 15

Następny wpis

Profil PUE ZUS – dla kogo i od kiedy?

Scroll to top