Od stycznia nowy limit transakcji gotówkowych B2B oraz B2C

To już przesądzone. Prezydent podpisał ustawę, dzięki której od przyszłego roku zaczną obowiązywać przepisy Polskiego Ładu. Obok najszerzej omawianych regulacji dotyczących podatku PIT i obciążeń ZUS, zmianie ulegają również m.in. przepisy obejmujące limit transakcji gotówkowych, który będzie obowiązywał od 2022 roku. Jego kwota zmieni się z 15 000 zł na 8000 zł.

Zmiana limitu transakcji gotówkowych oznacza, że od 1 stycznia 2022 roku dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą musi odbywać się za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy zawsze, gdy stroną transakcji z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności) przekroczy 8000 zł lub równowartość tej kwoty.

Konsekwencje związane z wykonaniem płatności powyżej limitu

Trzeba pamiętać, że od nowego roku tylko płatność gotówką przy transakcji o wartości do 8000 zł stanowi koszt podatkowy. Natomiast jeśli cała płatność transakcji powyżej tej kwoty zostanie dokonana gotówką, to wydatek ten w całości nie będzie kosztem podatkowym.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca zaliczy do kosztów uzyskania przychodów kwotę powyżej 8000 zł, a następnie dokona płatności gotówką, wówczas będzie zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenia przychodów podatkowych, gdy nie będzie możliwości zmniejszenia kosztów. Korekta powinna zostać dokonana w miesiącu, w którym dokonano płatności bez pośrednictwa rachunku płatniczego, został zlecony przelew albo dokonana płatność z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.

Istotne jest, że znaczenie ma faktyczna forma płatności, a nie ta, która została zadeklarowana na fakturze.

Limit także w transakcjach gotówkowych z osobami fizycznymi

Polski Ład wprowadza także limit transakcji gotówkowych w relacjach między przedsiębiorcami a konsumentami, czyli osobami prywatnymi. Zgodnie z nowymi przepisami, od 2022 roku konsument ma obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności) przekracza 20 000 zł.

Choć Polski Ład wyraźnie nakłada obowiązek na konsumenta, sankcje za jego niedopełnienie poniesie podatnik przyjmujący płatność inaczej niż poprzez rachunek płatniczy. W tej sytuacji u przedsiębiorcy powstanie przychód w wysokości kwoty płatności dokonanej bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Warto także pamiętać, że transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

To nie pierwsza zmiana obowiązującego limitu transakcji gotówkowych w relacjach B2B. Ostatnio został zmodyfikowany w 2017 roku z 15 000 euro na 15 000 zł. Ograniczenie ma na celu zwiększenie kontroli urzędów skarbowych nad przepływem środków na rachunkach bankowych podatników.

Agata Zięba
accounting team leader

Poprzedni wpis

Strata nie uchroni przed płaceniem składki zdrowotnej – Polski Ład

Następny wpis

Izabela Kołodziejczak na Gali Plebiscytu Gospodarczego Kobiece Twarze

Scroll to top