Obsługa kadrowo-płacowa

Podstawowe usługi kadrowe:

 • kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników, także w ramach tzw. e-teczki, w oparciu o obowiązujące przepisy, a także bieżący audyt ewentualnych braków w dokumentacji
 • pełna obsługa Płatnika ZUS w zakresie zgłaszania rozpoczęcia/ zakończenia stosunku pracy pracownika oraz wszelkich innych zmian
 • rozliczanie i ewidencja czasu pracy – prowadzenie, kartotek urlopowych, ewidencjonowanie zwolnień lekarskich, ustalanie liczby godzin nadliczbowych dobowych i średniotygodniowych
 • kompleksowa obsługa PPK w zakresie platformy on-line oraz zgłaszania i wyrejestrowywania uczestników
 • rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
 • przygotowywanie wniosków o wydanie zaświadczenia A1 oraz karty EKUZ
 • pełna obsługa w zakresie PFRON – przygotowywanie miesięcznych i rocznych deklaracji, przygotowywanie wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników z niepełnosprawnością
 • sporządzanie sprawozdań do GUS
 • reprezentowanie klienta podczas kontroli z PIP, ZUS lub urzędu skarbowego

Podstawowe usługi płacowe:

 • naliczanie wynagrodzeń pracowników w oparciu na podstawie obowiązujące przepisy
 • rozliczanie wynagrodzeń członków zarządu, prokurentów, kadry menadżerskiej
 • rozliczanie wynagrodzeń expatów we współpracy ze specjalistami z firmą Olesiński i Wspólnicy
 • rozliczanie świadczeń pozapłacowych
 • rozliczanie świadczeń z ZFŚS
 • obsługa zajęć komorniczych (w zakresie dokonywania potrąceń i kontaktu z komornikiem)
 • pełna obsługa w zakresie obliczania wysokości zobowiązań publiczno-prawnych w zakresie składania deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA, zaliczki na PIT, PPK itp.
 • przygotowanie pasków pasków wynagrodzenia dla pracowników – możliwość wysyłki elektronicznej bezpośrednio do pracowników
 • sporządzenie rocznych deklaracji PIT-11, PIT 4R, PIT 8AR, ZUS IWA
 • sporządzanie zaświadczeń dla pracowników o wynagrodzeniu i/lub zatrudnieniu
 • przygotowywanie raportów kadrowo-płacowych, a także zestawień wg potrzeb klienta

Dodatkowe usługi obsługi kadrowo-płacowe:

 • przeprowadzanie audytu dokumentacji pracowniczej
 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu kadr i płac (wg. Potrzeb klienta)
 • przygotowanie korekt dokumentów rozliczeniowych ZUS po kontroli (usługa jest dostępna zarówno przy stałej współpracy z OWAP, jak i jednorazowo, dla nowych klientów)
 • wsparcie przy rekrutowaniu specjalistów ds. kadr i płac

Korzyści z usług kadrowo-płacowych:

Dzięki przekazaniu nam obsługi kadrowo-płacowej, nasi klienci mogą mieć pewność, że ten kluczowy obszar będzie kompleksowo zarządzany przez doświadczonych specjalistów. To pozwala im skoncentrować się na swoim biznesie, jednocześnie przynosząc korzyści w postaci obniżonych kosztów związanych z rekrutacją i utrzymaniem własnego działu kadrowo-płacowego.

Co nas wyróżnia?

Elastyczność – to klient decyduje jakie obszary chce nam powierzyć (czy jedynie obszar płacowy, a kadry zostawia u siebie i obsługuje je wewnętrznie, czy chce to zrobić w jakiejś innej konfiguracji).
Otwartość – jesteśmy gotowi na podjęcie się również obsługi płacowej w ramach innego systemu płacowego (przykładowo systemu, który funkcjonuje u klienta).
Transparentność – szczegółowo określamy zakres współpracy, a także kluczowe terminy na realizację poszczególnych zadań, co zapewnia komfort i bezpieczeństwo obu stronom.
Nowoczesność – wdrażamy rozwiązania (np. e-teczka), które pozwalają ograniczyć biurokrację i papierologię, a także usprawnić obieg dokumentów płacowych.

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Agnieszka Kulak
HR Administration & Payroll Manager
agnieszka.kulak@owap.pl
+48 696 010 930

©2023 OW Accounting & Payroll

Scroll to top