Duże zmiany w podatku od przerzuconych dochodów już w 2023 roku

Podatek od przerzuconych dochodów został wprowadzony w styczniu 2022 roku. Ma za zadanie przeciwdziałać unikaniu opodatkowania poprzez transferowanie dochodów przy pomocy podmiotów pośredniczących lub poprzez jurysdykcje podatkowe o małej stawce opodatkowania. Wszystko wskazuje na to, że od przyszłego roku nastąpi wiele zmian w przepisach, które go regulują.

Podatek od przerzuconych dochodów w wysokości 19% obejmuje polskie podmioty oraz firmy posiadające siedzibę w Polsce. Dotyczy określonych kategorii kosztów m.in. kosztów finansowania, płatności z tytułu należności licencyjnych oraz za wybrane usługi, które zostały poniesione w roku podatkowym przez polskie przedsiębiorstwo na rzecz podmiotu powiązanego, stosującego niską efektywną stawkę podatkową.

Ponieważ treść obowiązujących obecnie przepisów budzi wiele kontrowersji, procedowane są zmiany w ustawie o CIT, dotyczące tego podatku. Mają one zacząć obowiązywać od 2023 roku.

Pięć najważniejszych zmian w podatku od przerzuconych kosztów

Zmiany w ustawie dotyczące tego podatku przewidują m.in.:

  • Wprowadzeniem szczegółowych przepisów, które określą zasady obliczania efektywnej stawki podatkowej.
  • Weryfikowanie warunku efektywnej stawki podatkowej (niższej niż 14,25% lub zwolnienia z opodatkowania), dotyczącej dochodów uzyskanych z kwalifikowanych kategorii kosztów, zamiast w odniesieniu do całości dochodów zagranicznego odbiorcy.
  • Modyfikację warunków, które powodują powstanie podatku od przerzuconych dochodów tak, aby połowa przychodów osiągniętych przez firmę otrzymującą stanowiła wszystkie kwalifikowane płatności dokonane przez powiązane polskie podmioty. Wprowadzony ma zostać także dodatkowy warunek –  co najmniej 10% przesuniętych zysków wypłaconych przez podmiot polski będzie musiało być przekazane przez zagranicznego odbiorcę innemu podmiotowi. Zawężony ma też zostać warunek dotyczący proporcji kosztów kwalifikowanych na poziomie polskiego przedsiębiorstwa (co najmniej 3%) do wszystkich kosztów podatkowych, obejmie tylko transakcje z podmiotami powiązanymi.
  • Wprowadzenie mechanizmu pozwalającego na zastosowanie podatku od przerzuconych dochodów również w odniesieniu do płatności dokonywanych na rzecz powiązanych spółek osobowych.
  • Automatyczne stosowanie podatku od przeniesionych dochodów do płatności dokonywanych na rzecz podmiotów powiązanych w jurysdykcjach, z którymi Polska lub Unia Europejska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej.

Podatek od przerzuconych dochodów ma znaczenie przede wszystkim dla operacji realizowanych pomiędzy podmiotami w ramach grup międzynarodowych i wiąże się z kolejnym obowiązkiem dokumentacyjnym.

Ciężar wykazania, że wydatek realizowany na rzecz podmiotu powiązanego nie jest objęty opodatkowaniem od przerzuconych dochodów będzie spoczywał na podatniku.

Izabela Kołodziejczak
managing director, chief accountant
izabela.kolodziejczak@ow-accountingpayroll.pl

Poprzedni wpis

Profil PUE ZUS – dla kogo i od kiedy?

Następny wpis

Zamknięcie roku 2022 – inwentaryzacja zapasów przez podmiot zewnętrzny

Scroll to top