Prowadzenie ksiąg rachunkowych i rachunkowość podatkowa

Usługi oferowane przez OWAP w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych obejmują:

 • opracowywanie zakładowego planu kont i polityki księgowości
 • wycenę aktywów i pasywów zgodnie z przepisami polskiej ustawy o rachunkowości i z uwzględnieniem ustalonych zasad rachunkowości
 • monitoring należności i zobowiązań
 • comiesięczne/kwartalne obliczanie wysokości podatku dochodowego od osób prawnych oraz przygotowanie rocznej deklaracji rozliczeniowej CIT
 • prowadzenie rejestru VAT
 • przygotowanie deklaracji VAT i JPK (miesięcznych lub kwartalnych)
 • kompleksowa obsługa czynności sprawdzających prowadzonych przez organy podatkowe
  wsparcie podczas kontroli podatkowej
 • przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych
 • kompleksowa obsługa badań biegłego rewidenta i przygotowywanie danych

Korzyści

 • szerokie spektrum obsługi – wspieramy podmioty z różnorodnych branż i o różnych formach prawnych, jednocześnie gwarantujemy współpracę ze specjalistami wykwalifikowanymi w konkretnej branży
 • aktualność wiedzy, proaktywna komunikacja – przewidujemy, reagujemy z wyprzedzeniem i sygnalizujemy
 • elastyczność – działamy na różnych systemach księgowych, także na programach klienta
 • bezpieczeństwo IT – wszelkie dane klientów chroni oprogramowanie najwyższej klasy

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Dominika Grela
Accounting Manager
dominika.grela@owap.pl
+48 734 193 620

©2023 OW Accounting & Payroll

Scroll to top